Liverpool Farsi school kids

سفرها و مراسم

مدرسه هر سال یک یادو سفر آموزشی‌ تفریحی دسته جمعی با شرکت دانش آموزان و خانواده‌های آنان بر گزار می‌‌نماید. بعلاوه، همه سال مراسم شروع و پایان سال تحصیلی‌ با دعوت از همه ایرانیان و علاقمندان بر گزار میگردد و به منظور تشویق دانش آموزان، به آنها گواهی نامه و جوایز مناسب اهدا می‌‌شود. برای مثال، مدرسه یک سفر دسته جمعی‌ به کمپ تفریحی Barnstondale Centre در منطقه زیبای شمال ویرال داشت و دانش آموزان و خانواده‌های آنان یک روز فراموش نشدنی‌ را کنار یکدیگر گذراندند.

محل هایی که در این چند سال سفر تفریحی را داشته ایم جاهایی از جمله:

برای اطلاعات بیشتر در مورد سفر‌ها و مراسم مدرسه و مشاهده عکسهای مربوطه، به صفحه فیس‌بوک انجمن و مدرسه مراجعه فرمایید.